Năm học mới 2016-2017: Bạc Liêu nghiêm cấm dạy trước chương trình lớp 1

01/09/2016 Print

Bước vào năm học mới, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ sở giáo dục, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học 2016 - 2017.

Để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, nhằm phòng, chống tiêu cực, tạo sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả giáo dục, đồng thời giảm áp lực, tạo tâm lý hứng thú cho học sinh bước vào lớp 1. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo cần làm tốt công tác hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục như ôn tập, dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Yêu cầu không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp như: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục - thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Đặc biệt, nghiêm cấm giáo viên tổ chức hoặc tham gia dạy trước chương trình lớp 1.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, địa phương cần có hình thức xử lý nghiêm khắc, kịp thời tới những tập thể, cá nhân vi phạm chỉ đạo việc tựu trường không đúng quy định; ngăn chặn xảy ra các hiện tượng tiêu cực, tổ chức dạy chạy đua trước chương tình, dạy thêm - học thêm sai quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non (lưu ý trường tư thục), các trường tiểu học và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1, không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ…

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.