Giáo dục mầm non và sứ mệnh phát triển thế hệ A+

Giáo dục mầm non là bước khởi đầu, là nền tảng cho các cấp học về sau. Nuôi dạy trẻ trong giai đoạn này cần sự đầu tư toàn diện cả về giáo dục lẫn dinh dưỡng, và từ gia đình đến nhà trường.

Năm học mới 2016-2017: Bạc Liêu nghiêm cấm dạy trước chương trình lớp 1

Bước vào năm học mới, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ sở giáo dục, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học 2016 - 2017.

Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ

Đông đảo đại biểu là các nhà giáo dục, quản lý các trường đại học đã tề tựu tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân để cùng góp ý tại Hội thảo khoa học quốc gia “Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ”.

Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ

Đông đảo đại biểu là các nhà giáo dục, quản lý các trường đại học đã tề tựu tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân để cùng góp ý tại Hội thảo khoa học quốc gia “Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ”.