• 61. Sở GDĐT Tỉnh Vĩnh Long

    Địa chỉ: Số 24 đường 3 tháng 2, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 070.3822341/3836006; Fax: 070.3823709; Email: vanphong@vinhlong.edu.vn
  • 62. Sở GDĐT Tỉnh Vĩnh Phúc

    Địa chỉ: Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3862570 - 3616358; Fax: 0211.3862581; Email: vanphong@vinhphuc.edu.vn
  • 63. Sở GDĐT Tỉnh Yên Bái

    Địa chỉ: Số 1141 đường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Điện thoại: 029.3852485 - 3851581; Fax: 029.3853734; Email: vanphong.soyenbai@moet.edu.vn