Viet Nam Association for Learning Promotion

Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - 80 Đường Trần Thái Tông - Q. Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04.37726151; Fax: 04.37726152; Website: http://www.hoikhuyenhocvietnam.org