Sở GDĐT Tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 0501.3546094; 0905239555; Fax: 0501.3543152 - 3544179; Email: vanphong.sodaknong@moet.gov.vn