Sở GDĐT Tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 35 Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng; Điện thoại: 026.3852223; Fax: 026.3853.682; Email: vanphong.socaobang@moet.gov.vn