Sở GDĐT Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Cà Mau; Điện thoại: 0780.3831176; 0939907909; Fax: 0780.3830816; Email: vanphong.socamau@moet.gov.vn