Sở GDĐT Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Điện thoại: 062.3829617; 062.3829625; Fax: 062.3829617; Email: vanphong.sobinhthuan@moet.gov.vn