Sở GDĐT Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Số 722, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 0651.3879936; 0651.3838909; Fax: 0651.3870777; Email: vanphong.sobinhphuoc@moet.gov.vn