Sở GDĐT Tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 08 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 056.3822128; 056.3827860; Fax: 056.3826744; Email: vanphong.sobinhdinh@moet.gov.vn