Sở GDĐT Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Tòa nhà B1, tháp A, trung tâm Hành chính tỉnh , P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Điện thoại: 0650.3822375; 0918355889; Fax: 0650.3838771; Email: vanphong.sobinhduong@moet.gov.vn