Sở GDĐT Tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 25 Lê Quí Đôn, phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện thoại: 075.3822217; Fax: 075.3825090; Email: vanphong.sobentre@moet.gov.vn