Sở GDĐT Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 5 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0241.3822351; Fax: 0241.3823533; Email: vanphong.sobacninh@moet.gov.vn