Sở GDĐT Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Điện thoại: 0281.3870014; 0281.3812787; Fax: 0281.3871442; Email: vanphong@backan.edu.vn