Sở GDĐT Tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Điện thoại: 0240.3854267; Fax: 0240.3859589; Email: vanphong.sobacgiang@moet.gov.vn