Sở GDĐT Tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Điện thoại: 0781.3822674; 0781.3949097; Fax: 0781.3824400; Email: vanphong.sobaclieu@moet.gov.vn