Sở GDĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Điện thoại: 064.3852691; Fax: 064.3858136; Email: vanphong.sobariavungtau@moet.gov.vn