Sở GDĐT Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 39 đường 3/2 phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 0710.3830753; 0985660667; Fax: 0710.3830451; Email: vanphong.socantho@moet.gov.vn