Sở GDĐT Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3821066; Fax: 0511.3821066; Email: vanphong.sodanang@moet.gov.vn