Sở GDĐT Thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: 37 Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; Điện thoại: 031.3842445; Fax: 031.3823792 Email: vanphong.sohaiphong@moet.gov.vn