Sở GDĐT Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 81 Thợ Nhuộm và số 23 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.39411887; Fax: 04.39423985; Website: http://www.hanoi.edu.vn/